Privacywetgeving

Privacywetgeving en de coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is Europese regelgeving die de Wet bescherming personeelsgegevens volledig gaat vervangen. Ook coöperaties moeten voldoen aan de eisen die de AVG stelt. De essentie is dat je gegevens alleen met een zinvol doel worden verzameld en opgeslagen en dat deze niet zomaar bij derden kunnen terechtkomen. De data moet goed afgeschermd zijn en jij moet je eigen gegevens kunnen inzien en veranderen.

Welke gegevens hebben wij van jou?

Wij hebben van onze leden uitsluitend naam, adres en woonplaats gegevens en een emailadres. Hiermee kunnen wij je post toesturen, zoals  de nieuwsbrief, uitnodigingen voor ledenvergaderingen, informatie over energieprojecten en de jaarlijkse factuur voor de contributie.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Wij hebben een ledenbestand opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving waar alleen de bestuursleden, de voorzitter van de commissie Ledenwerving/Ledenadministratie en de voorzitter van de PR commissie toegang toe hebben. Wij zullen nooit ledengegevens aan derden verstrekken zonder je toestemming.

Hoe kan ik mijn gegeven inzien of wijzigen?

Op dit moment hebben wij nog geen mogelijk voor leden om in te loggen en eigen gegevens in te zien. Als je jouw gegevens wilt inzien of wijzigen stuur dan een email naar secretaris@nieuwelansingerstroom.nl en dan krijg je een retouremail met daarin je gegevens. Wil je die wijzigen dan graag weer een email met de gewenste wijziging toezenden.

 

Bestuur Nieuwe Lansinger Stroom