Projecten detail

LansingerWind

LANSINGERWIND

 
Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Lansingerwind vind dat elke inwoner en bedrijf in Lansingerland de kans moet krijgen zelf een stukje windmolen te kopen voor de opwekking van zijn eigen windenergie.
 
Daarom heeft Lansingerwind een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad om als inwoners zelf onze eigen windmolens te kunnen bouwen. We zitten nu ook aan de gesprekstafel over windenergie met gemeente en ontwikkelaars om de betrokkenheid van inwoners veilig te stellen bij de lokale windontwikkeling.
 

Waarom windenergie in Lansingerland?

De gemaakte afspraken in het klimaatakkoord van Parijs betekenen dat de rijksoverheid ervoor moet zorgen dat in 2020 14% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is van duurzame opwekking. Deze taakstelling is vertaald naar een provinciale doelstelling voor windenergie op land. Voor Zuid-Holland betekend dit dat er voor 2020 735,5 MW aan windenergie gerealiseerd moet zijn. Ook in Lansingerland zullen windmolens moeten komen om deze doelstelling te kunnen halen.
 

Wist je dat……

We met een windmolen van 3MW (± 145 meter hoog) circa 2000 huishoudens per jaar in Lansingerland kunnen voorzien van schone energie. Daarvoor heb je circa 12 voetbalvelden met zonnepanelen nodig.
 

Meedoen met Lansingerwind!

Het plaatsen van windmolens heeft natuurlijk gevolgen voor onze directe woon- en werkomgeving. Meedoen met Lansingerwind zorgt ervoor dat we niet alleen de nadelen maar ook de voordelen van de windmolens hebben. 
 
Als lid van Nieuwe Lansinger Stroom mag je namelijk investeren in de windmolens.  Je bent mede-eigenaar van de windmolens en deelt daarom ook mee in de opbrengsten van de windenergie die we verkopen.  Daarnaast beslis je mee hoe de coöperatie zijn opbrengsten herinvesteert in nieuwe energie projecten. Je zult nog trots zijn op onze windmolens!
 
Lansingerwind zet zich verder in voor:
Vroegtijdige en duidelijke informatie voor inwoners en bedrijven d.m.v. organiseren informatieavonden.
Meedenken in de ontwikkeling om voor de omgeving tot een acceptabel windproject te komen.
 

Samenwerking

Voor Lansingerwind zijn we een samenwerking aangegaan met de landelijke wind coöperatie De Windvogel. Zij ondersteunen ons met hun kennis en expertise op het gebied van windmolens.
 

Meedoen!

Nieuwe Lansinger Stroom gaat voor de wind! Ben je enthousiast om mee te doen in de commissie LansingerWind? Laat het ons weten op: lansingerwind@nieuwelansingerstroom.nl
 

Links: