Projecten detail

LansingerEnergieBank
Op 31 oktober 2017 heeft Nieuwe Lansinger Stroom een cheque voor 4.250 euro ontvangen van de Gemeente Lansingerland in het kader van het Lansingerlandse Initiatief.
 
De Lansinger Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. In 2016 telde Lansingerland 520 mensen met een bijstandsuitkering. Hoeveel huishoudens hiervan hun energierekening niet kunnen betalen willen we graag met de gemeente bepalen. Met de Lansinger Energiebank willen we deze huishoudens op energievlak ondersteunen en versterken, zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen. De Lansinger Energiebank wil de energie die nodig is voor deze huishoudens duurzaam en lokaal opwekken met een gedeelte van de coöperatieve zonprojecten in de gemeente.
 
Daarnaast willen we de huishoudens op de korte termijn ondersteunen en op de lange termijn versterken, door op drie manieren hulp te bieden:
  • hulp bij het lezen en begrijpen van je energierekening.
  • hulp bij bewustwording van je energiegebruik.
  • hulp bij besparing van energie.
Dit willen we bereiken door het inzetten van de energiecoaches van Nieuwe Lansinger Stroom.
 
Om energie te kunnen doneren aan de klanten van de Lansinger Energiebank zal deze eerst moeten worden opgewekt. Om een gemiddeld huishouden een jaar lang te voorzien van lokaal en duurzaam opgewekte energie zijn 16 zonnepanelen nodig. We willen in het jaar van 10 jaar Lansingerland starten met 10 huishoudens van de Lansinger Energiebank en deze voor hun jaarlijkse energie behoefte te voorzien van stroom uit een Lansingerzon energieproject.